Ahol énelkeltünk

   Mobilis Interaktív Élményközpont
   A cikk forrása: www.mobilis-gyor.hu

   A győri Mobilis Interaktív Élményközpont küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza a természettudományok érdekességeit, közérthetően, élményszerűen.

   „Minden nap van egy-egy izgalmas foglalkozás nálunk. Szakkört, ismeretterjesztő előadást, kísérleti bemutatót, vezetett foglalkozást tartunk, hiszen a Mobilis célja, hogy hozzájáruljon a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, a nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, az élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez.

   Élménypedagógia a Mobilisben

   Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás módszertanát alkalmazza, ahogy a nevéből is kikövetkeztethető, a tanulói saját élmény lesz a tanulás kiindulópontja. Ezt egészíti ki a szerzett élményekre és tapasztalatokra való reflektálás, a történtek feldolgozása. A feladatok megoldása során a résztvevő tapasztal, majd azt az oktató segítségével tudatosítja és feldolgozza, és ezt a tudást általánosítva képes más problémák és helyzetek megoldásához is felhasználni. Így járul hozzá az élménypedagógia új képességek, készségek, szakmai és ún. soft skillek elsajátításához is.
   Az eredményes élménypedagógiai foglalkozásokon a résztvevők olyan kihívást jelentő feladatokban vesznek részt, amelyek (akár fizikai, érzelmi vagy szociális értelemben) újfajta megközelítést, gondolkodásmódot és képességeket követelnek meg tőlük.
   Az élménypedagógia tehát elsősorban a közvetlen tapasztalásokon és a gyerekek aktív cselekvésén keresztül tanít. Elsősorban a személyes készségek fejlesztését tűzi ki célul, de fejleszti az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat is. A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás nemcsak élményszerű, de igazán hatékony is. Az ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére egyaránt alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyományos, ismeretszerző oktatástól elvárunk. Ebben a keretben a passzív befogadást felváltja a megismerő tevékenység által történő tanulás, amely az aktivitáson és élményszerűségen keresztül képes megteremteni a tanuláshoz szükséges motivációs bázist is.
   Az élménypedagógia módszerei tantárgyaktól függetlenül működnek. Mi itt a Mobilisben úgy véljük, hogy ez a módszer beépíthető a közoktatás hagyományos kereteibe is: természettudományos órákon, digitális kultúrán, történelem, irodalom órán, de testnevelés órán is.
   Minden olyan esetben, amikor az aktív tanulói részvétel megvalósul és van idő ebben akár elmélyülni is, a tapasztalatokra épülő tanulás és az ismeretek elmélyítésének lehetősége is meg tud valósulni. Az élménypedagógia alapelve, hogy olyan tanulási helyzeteket teremtünk, amelyek arra késztetik a tanulót, hogy gondolkodjon, kísérletezzen, értékelje a sokszínűséget, legyen nyitott más ötletek befogadására. Hiszünk abban, hogy a tanulásnak elsősorban a személyes tapasztalaton kell alapulnia, amely egyszerre felfedező, alkotó és persze közös(ségi) tevékenység is.”
   A Mobilis honlapja az alábbi címen elérhető: www.mobilis-gyor.hu.


   Egyéb források:   

   www.kisalfold.hu
   Mobilis – Digitális Alkotóműhely (Mobileum) – YouTube videó

Györ, 2023. április 28.

          Képkockáink a videó helyszínéről:

          A dal videója: