Ahol énekeltünk

   A győri Kiskút-ligeti Segítő Szűz Mária kápolna
   A cikk forrása: www.jezusszivegyor.wixsite.com

   A kiskúti zarándok-kápolna rövid története:
   1928-ban a kiskúti liget egyik fájára báró Kruchina Rezső nyugalmazott őrnagy egy Mária képet helyezett el – ez előtt a régi festmény előtt kérte a Szűzanya közbenjárását tífuszban szenvedő fia gyógyulásáért. A fiatalember meggyógyult. Az apa a nyírfa keretes kép alá egy olajmécsest és egy „Mária segített” feliratú márványtáblát helyezett el. A kép az isteni Gyermekkel együtt ábrázolja a szent Szüzet.
   A kép tisztelete rohamosan elterjedt: 1931-től a két gyárvárosi női kongregáció gondozta a festményt és környékét; hamarosan a májusi litániáknak is ez a hely adott otthont. 1935. május 6-án már 800 hívőből álló körmenet indult a templomtól a kápolnáig és vissza, égő gyertyákkal.
   A kép elhelyezésének 10. évében, 1938-ban a gyárvárosi hívek adományából Schutzbach Antal iparművész terve alapján Wellanschitz Alajos építész kápolnafülkét készíttetett a Valker Ágnes tanárnő (a kihelyezett kép egyébként a Valker-család tulajdonában volt) által restaurált és a Schima Bandi iparművész által készített keretbe foglalt kép számára. A festmény 1938. november 27-én került új helyére.
   1947 nyarán a Mária-képet meggyalázták. Egy ismeretlen felbujtó megbízásából egy vagongyári napszámos harminc forintért keretéből kivette és fejszével összekaszabolta a Szűzanya köztiszteletben álló kegyképét. Győr város hívői megdöbbenéssel vették tudomásul a történteket. A tettre válaszul egy templom építését határozták el, hogy az eset ne ismétlődhessen meg.
   A város megadta a területfoglalási engedélyt, Schutzbach Antal és Schneider Sándor megbízást kaptak a templom terveinek elkészítésére. Október 12-én délután a megyéspüspök vezetésével tízezer ember vitte ki a restaurált képet a kiskúti ligetbe. A körmenet „téglás körmenet” volt, mert a hívek mindjárt vitték az építkezéshez szükséges anyagot is. Másnap megkezdődött az építkezés, a munkát javarészt önkéntesek végezték. A templom felszentelésére 1948-ban került sor.
   Az épület teljes egészében a zarándoklatok célját szolgálja. A szentély kb. 5 méter széles és 4 méter mély. Egy hatalmas vasrács zárja el a hajótól. A hajó 7 méter széles és hét méter széles. Elöl teljesen nyitott, sem ajtó, sem fal nem határolja. Ebből a hajóból nyílik jobbra és balra egy-egy árkádos folyosó, mint két kitárt kar. Az épület előtt tágas, füves tér, ami akár több száz zarándok befogadására is alkalmas.
   A kápolna a gyárvárosi egyházközség gondozásában van.


   Egyéb források:   

   www.gyoriszalon.hu
   www.sacravelo.eu
   www.kozterkep.hu
   www.sze.hu
   YouTube videó

Györ, 2022. május 7.

          Képkockáink a videó helyszínéről:

          A dal videója: