Ahol énelkeltünk

   Premontrei kolostorrom
   A cikk forrása: www.varlexikon.hu

 Pámer Nóra írásából 
   A kolostor rövid története
   Gyulafirátót Árpád-kori falvának névadója az olasz eredetű Rátót (Rátold) nemzetség. Ratold és Olivér nemesek Könyves Kálmán király idejében érkeztek Magyarországra és ezt a helyet kapták a királytól szálláshelyül 1096-ban. A Rátold család még feltáratlan, de feltételezhetően erődített középkori lakóhelye, valószínűleg a településrész északi felén, a Kálvária-dombon helyezkedhetett el, ezt még nem kutatták.
   A francia származású premontrei szerzetesek számára alapított kolostort a 13. század első felében építették román és kora gótikus stílusban. Alapítója a Rátold nemzetség tagja, Mátyás esztergomi érsek volt, aki a tatárok elleni harcban, a muhi csatában a király védelmében esett el 1241-ben. Mátyás IV. Béla tanulótársa volt, később kancellárja. Esztergomi érsek 1239-ben lett.
   A monostorról egy 1239-40 körüli okmányból értesülünk, melyben a Fejér megyei főesperes kifogást emelt az ellen, hogy a veszprémi püspök és bakonybéli apát közt Mátyás esztergomi érsek legyen a bíró, mert érdekelt félnek tartja, és mert gyöngíti joghatóságát a Mátyás érsek által alapított rátóti monostorban.
   A premontreiek a francia kultúrát honosították meg a területen. A Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom és monostor építése az érsek halála után fejeződött be. A templom egyenes záródású főszentéllyel és mellékszentélyekkel rendelkezett. Kereszthajója és három-három pillérrel megosztott hármas hajója, valamint nyugati végén bejárati előcsarnoka volt. A bordás keresztboltozott épületben déli irányban csatlakozott a sekrestye, a káptalanterem, egy folyosó, valamint az ebédlő.
   A templom és a monostor a török időkig működött, majd a vidék elnéptelenedése után a XVII. századtól folyamatosan pusztult. Nem tudjuk, hogy a monostor és a templom hogyan vészelte át a török időket, de földig nem rombolhatták, mivel többször is hallunk a török kiűzetése után olyan elhatározásokról, hogy a premontreiek visszatérnek monostorukba, de ez az épület romossága miatt nem történt meg.
   A magyarországi premontrei templomok ismert anyagában Gyulafirátót eddig az egyetlen típus, mely tisztán a ciszterci mintát követi. Alaprajza feltűnő hasonlatosságot mutat a legépebben maradt ciszterci templomunkkal Bélapátfalván, és az 1912-ben feltárt első zirci, ugyancsak ciszterci apátsági templom alaprajzával.


   Egyéb források:   

   www.magyar-foldon.hu
   www.turautak.comVan-e mostan olyan legény... (Petöfi Sándor verse)

          A dal videója:

          Képkockáink a videó helyszínéről: