Mások rólunk

   Hozzád kiáltunk, Uram!   >>>
   Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban

 Csiszár Antal 
   Január 9-én a megyei könyvtár Központi Könyvtárának Klubjában a Hangraforgó együttes a fellépésére ezúttal a hitvalló költők verseiből válogatott. A Kárpát-medencében megtelepült magyarságot gyakran tépázták a történelem viharai – a gyakran élethalálharcot vívók számos alkalommal Isten szent nevével ajkukon vették fel a harci kesztyűt a létüket és a függetlenségüket megsemmisíteni szándékozókkal szemben.
   Államalapító királyunk a keresztények Istenének hitére térítette az egykori nomád pogány istennek hódoló magyar törzseket, helyet biztosítva számunkra a formálódó feudális Európa népeinek családjában. Míg néhány évvel korábban a keresztények istenéhez fohászkodtak a rabló-portyázó magyar seregek ellen a dél- és nyugat-európai népek, néhány évtized múltán mi is a keresztény vallást fundamentumának tartó államot építettünk, az egykori barbár nép lelkületébe fokozatosan nyert teret az új vallás, s terjesztésük eszközeként püspökségek, érsekségek, kolostorok létesültek.
   Az új vallásnak népünk lelkületébe történő beivódása tükröződött mind a szájhagyományban, mind pedig a művészet különböző ágazataiban. Az írástudatlanoknak a szószéki prédikációk, énekek, képek és szobrok közvetítették a bibliai tanításokat, a betű mesterei kódexeket írtak, illetve lapjait forgatták, vallásos költeményeket alkottak és örökítettek meg irodalmunk kincseit gyarapítva.
   A Hangraforgó együttes zenei estjén a régmúlt zsoltárai éppúgy felcsendültek, mint költőink vallásos versei: a repertoár a kora-középkor világából a mai Magyarországig kísérte az előadás résztvevőit, ízelítőt kaptunk a középkor és a reneszánsz vallásos lírájából.
   A reformáció kora termékenyítőleg hatott költészetünk ezen ágára, hisz katolikus és protestáns hitvitázók egyaránt Isten nevével ajkukon bírálták honfitársaikat az általuk igaz vallási tanítások útjáról való letérésért, ami a török dúlást, hazánk romlását hozta.
A modern újkori Magyarország lakói sem nélkülözték a válságos helyzeteket, az egyén és a közösség gyakran fohászkodott az Úrhoz sorsának enyhítéséért.
   Rákóczi kurucai Cum Deo pro Patria et Libertate zászlófelirattal indultak csatába, Petőfi Nemzeti dalában a magyarok istenére esküdve léptek fel az elrabolt magyar szabadságért. Nemzeti Himnuszunk is Isten segítségéért esedezik. Vallási hagyományunk természetesen nem merül ki az Istenről szóló alkotásokban. A katolikus keresztény Magyarország éppúgy színtere a Mária és a szentek kultuszának, s ez is visszaköszönt az est vallási költészetében.
   F. Sipos Bea és Faggyas László előadását nagy átélés, áhítat, s művészi alázat hatotta át – szó szerint a kultúra templomában érezhettük magunkat, intellektuális szomjunkat csillapítva. A művészek énekhangját hatásosan emelte ki a gitár, hegedű és furulyakíséret, így a Hangraforgó Klub első idei összejövetele kiváló alkalom volt az emelkedett zenélésre.


   (GYŐRI SZALON – 2015. január 13.)   
Írások, cikkek

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!  
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július