Mások rólunk

 „Magyar sors a sorsom”   >>>
   A Hangraforgó együttes Atlantisz harangoz című lemezének bemutatója

 Csiszár Antal 
   Október másodikán a megyei könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárában a Hangraforgó együttes az idegen beolvasztással szembeszegülő nyelvünkért, kultúránk megőrzéséért való törekvéseket szólaltatta meg zenébe öltöztetett poétai alkotásokban. „Magyar sors a sorsom” – szólt a Reményik Sándor idézet az Atlantisz harangoz című CD vetítéses bemutatóján.
   Népünk rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül ezeréves történelme során.
A magyarok számtalan alkalommal önkényuralom súlya alatt élték nehéz életüket. A fizikai ellenállás megtorlása miatt csupán a művészet formanyelvén fejezhették ki tiltakozásukat; a nép, a nemzet élő lelkiismeretét a költők képviselték, gondoljunk például az 1848-as forradalom és szabadságharc bukása után Vajda János Virrasztók, vagy Tompa Mihály A gólyához című költeményeire, de idézhetjük Arany János nagykőrösi balladáit is.
   A kiegyezés átmeneti politikai konszolidációt eredményezett, és történelmünkben korábban nem tapasztalt gazdasági fellendülést hozott, de az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúba a vesztes fél oldalán lépett be, s következményeként sajnos bevált Kossuth Lajos Kasszandra-levélként elnevezett próféciája. A kiegyezés nyélbeütőjéhez, a Haza Bölcseként ismertté vált Deák Ferenchez intézte következő aggályát: „Ne vidd azon pontra a nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere! ... Magyarország lesz a máglya, amelyen az osztrák sas megégettetik, égve magunk is.”
   Kossuth rémlátomásából tragikus valóság lett. A trianoni békediktátum négyzetkilométerek százezreit, milliós tömegeket – köztük magyarok millióit – szakított ki a magyar földről, s kényszerített rájuk idegen állampolgárságot. Az egykori magyar területek birtokába jutott szomszédos államok lázas igyekezettel törekedtek homogén állami entitás létrehozására, ez az idegen ajkú népesség üldözését, gazdasági, társadalmi, kulturális jogfosztását vonta maga után.
   Számtalan honfitársunk a kiutat az anyaország védőszárnyai alatt vélte megtalálni, ezért ősi lakhelyéről felkerekedve, hátrahagyván barátokat, rokont, egykor szeretett tájakat, ősei sírját, búcsúzóul megcsókolván szülőföldje rögét, útnak indult. Magyarországon számtalan vagon, barakk szolgált átmeneti lakóhelyükként. Emberek milliói azonban nem törődhettek bele új helyzetükbe, hogy számukra „bűn” magyarnak lenni, ezért törekedtek kiállni nyelvünk, kultúránk megóvásáért.
   A Hangraforgó együttes október 2-i fellépése a megyei könyvtárban ezúttal az Atlantisz harangoz című lemezük bemutatójaként szolgált, melynek során Reményik Sándor költeményeiből idéztek fel egy csokorra valót. A zenés előadást találóan megfogalmazott összekötő szövegekkel kísérték, amelyek tartalmilag és hangulatilag is előkészítették a soron következő számot.
   A költemények egyaránt idézték fel a szűkebb pátriárkától búcsúzók szomorú távozását, s nyelvünket és kultúránkat leginkább őrző iskoláink és templomaink védelmére hívtak fel: „Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.” A szuronyerdőben című vers az önkény allegorikus megjelenítése, de a mindent körbefonó, hermetikusan elzárt parancsuralom a szabad gondolatokkal szemben tehetetlen: ezek áttörik a zsarnokság burkát, a sötétségben a szabadság vágyát tükröző mécsesek az útikalauzok.
   Minden nemes érzés, mely a hazafisággal, a magyar identitás megőrzésével kapcsolatos, megszólalt ezen az estén. Reményik Sándor költeményeinek igazán szakavatott tolmácsolói akadtak a Hangraforgó együttes párosában: Faggyas László és F. Sipos Bea művészi elkötelezettsége, briliáns ének- és zenetudása példásan beleillett a költő magvas gondolataiba: a közönség ezen az estén ismételten tapasztalhatta meg a tartalom és forma megkapó egységét.
   Reményik Sándor gondolatébresztő versei örökérvényűek. Nyolcvanöt évvel hagytuk magunk mögött a trianoni békét, s bár Romániát, Szlovákiát és Horvátországot velünk együtt befogadták az Európai Unió családjába, de a magyarság ottani helyzete még erős kívánnivalókat hagy maga után, Szerbia pedig küzd az uniós tagságért.
   A költészet szent kötelessége ma is, hogy tükröt tartson az ember, a társadalom elé.
A közéleti költészet elengedhetetlen, nem szabad figyelmen kívül hagyni Petőfi Sándor sorait: „Ha nem tudsz mást, mint eldalolni / Saját fájdalmad s örömed: / Nincs rád szüksége a világnak, / S azért a szent fát félretedd.”
   Globalizálódó korunkban égetően szükségessé válik a nemzeti nyelvek és kultúrák védelme, ápolása, ezért figyelmeztetőnek zárjuk írásunkat Kölcsey Ferenc gondolatával: „...idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség”.


   (GYŐRI SZALON – 2015. október 6.)   
Írások, cikkek

    Verses dalokkal a magyar kultúráért
       ORSZÁGÚT, 2023. november

    Hangraforgó 20
       GYŐRI SZALON, 2023. október

    Rendhagyó bemutató
       FACEBOOK – ART'HÚR IRODALMI KÁVÉHÁZ, 2023. június

    Üdítő zenék, lélekemelő pillanatok
       AZ ÉN VÁROSOM, GYŐR, 2022. november

    Lélekrezgető dallamok
       KISALFÖLD, 2018. szeptember

    A dalaink váljanak közkinccsé!
       GYŐR+ HETILAP, 2018. szeptember

    A hangraforgó zeng a fű között...
       KERESZTÉNY ÉLET, 2018. július

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom  
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július