Mások rólunk

 „Viadalhelyeken véressen, sebessen...”   >>>
   Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban

 Csiszár Antal 
   Ebben a félévben immár másodízben örvendeztettek meg bennünket a magyar hadimúlt tematikájából válogatott megzenésített költeményekkel és dalokkal a Hangraforgó együttes tagjai június 12-én a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában.
Faggyas László és F. Sipos Bea kettősével „Viadalhelyeken véressen, sebessen...” ezúttal Kátai Zoltán lépett fel vendégművészként.
   A középkortól a XX. századig ívelt az igényes program. A soron következő zenei produkció konferálása nem nélkülözte a szellemes felvezetést, a költőkről érdekes adalékokat lehetett megtudni. Balassitól Tinódi Lantos Sebestyénig, József Attilától Radnóti Miklósig neves szerzők munkáiba nyerhettünk bepillantást. A török és a kuruc kor, a napóleoni háborúk egyaránt képviseltették magukat ismert, illetve kevésbé ismerős dallamokkal, de nem maradhatott el a dicsőséges negyvennyolcas forradalom és szabadságharc idejéből származó zenei anyag sem, hogy betetőzésül a XX. század nagy háborúinak atmoszféráját is behozták a klubhelyiségbe.
   A Hangraforgó együttes most is a tőle megszokott briliáns ének- és hangszertudással imponált. Kátai Zoltán szereplése üdítő színfolt volt, hangszerismerete, énektudása, finom humora bizonyára sokáig megmarad a vendégek emlékezetében. Az est folyamán elhangzott dalokra a hangulati sokféleség volt a jellemző. A vidám, pattogó ritmustól a szomorkásig, a szenvedélytől izzóig mindenre volt példa. Felhangzott olyan ének is, mely „szabadszájúságával” kacagtatta meg a publikumot.
   József Attilától egy sokáig „apokrifként” tartott költeményt zenésítettek meg. A magyar középkori hadviselés speciális formája volt a nemesi felkelés; a kiváltságosok adómentességének feltétele a „vérrel történő adózás” volt. Közismert, hogy amikor Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendekhez fordult birodalma megmentése érdekében, a kiváltságosok „Vitam et sanguinem” felkiáltással sorakoztak fel a királynő mellett.
   A Korzikától egészen Borogyinóig jutó birodalomépítő Bonaparte ellen utoljára 1809 júniusában lépett a harc mezejére a nemesi inszurrekció hada, ám minden hősiességük ellenére alulmaradtak a francia hivatásos tömeghadsereggel szemben. Pálóczi Horváth Ádám megzenésített verse egyaránt tükrözte a huszáros virtust és a nemesi patriotizmus túláradó öntudatát. A már említett Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi Bálint mellett Wathay Ferenc katonaköltő nevét is meg kell említeni, akit az isztambuli fogság és a Fekete torony falai sem gátoltak meg abban, hogy a múzsáknak szentelje ideje egy részét.
   A megzenésített művek egyaránt dicsőítik a katonaélet szépségeit, rájuk irányítva a figyelmet, kiemelve a katonai erényeket, az adózást az önfeláldozásnak, ugyanakkor bírálják az emberiség egy részét hatalmába kerítő ordas eszméket, a gyűlöletet, melynek kifejezésére eklatáns példa Radnóti Miklós Töredék című verse.
   Az est egyúttal zárómotívuma is volt a Hangraforgó együttes első félévi szereplésének. A következő csodára szeptemberig várni kell: akkor indulnak újra a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér keretében az előadások. Az elmúlt évek, hónapok zenei élményeinek ki kell tartaniuk addig, s ezt a korábbiakban tapasztaltak birtokában biztosra is lehet venni. A zenét és költészetet kedvelő közönség nevében várjuk az újabb találkozásokat és emlékezetes zenei esteket a Hangraforgó együttessel.


   (GYŐRI SZALON – 2015. június 15.)   
Írások, cikkek

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen  
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július