Mások rólunk

 „Oly korban éltem”   >>>
   A Hangraforgó együttes lemezbemutatója a megyei könyvtárban

 Csiszár Antal 
   A Hangraforgó együttes a Radnóti életművéből válogatott repertoárból készült CD-lemezének anyagát mutatta be élő koncert formájában a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában május 8-án. A tekintélyes létszámú közönséget vonzott program során elhangzott megzenésített versek végigkísérték a költő életútját és irodalmi pályáját.
   Hangulati előkészítés gyanánt sor került válogatott képkockák levetítésére, melyek az élettörténet néhány jellemző epizódját villantották fel. A résztvevők betekinthettek a poéta gyermekkorába, láthatták iskolai dokumentumait, beavatást nyertek Radnóti Miklós magánszférájába, a vetített képekről Gyarmati Fanni és boldog szerelmese mosolyogtak. Közvetett tanúi lehettünk annak is, milyen önfeledten leltek pihenőre a természet lágy ölén.
   Sajnos, az idillnek korán vége szakadt. Az évek óta dühöngő II. világháborúba Magyarország szükségszerűen sodródott bele. A költő életérzéseit hűen tükrözték a szereplők által felolvasott, válogatott dokumentumrészletek. Ebből tudható, milyen aggodalom költözött a szívébe a világháború kitörésének napján. Hitler zsidókkal kapcsolatos álláspontja, majd megvalósuló tervei Radnótit zsidó mivoltában tragikusan érintették. A náci Németországgal való politikai kokettálást, kegyeik hajszolását a magyar belpolitikában erőteljesen érvényesítették. Egymás után születtek a zsidókat korlátozó törvények.
   A fokozódó antiszemita hangulat és az annak megfelelő cselekmények mélyen megalázták Radnótit, aki ennek ellenére nem tagadta meg magyarságát. A korszellem hatására „elaljasult ember”, mely a megvalósulni látszó területi revízió reményében emberségét ordas eszmékre cserélte, költőnket nem tántorította el humanista meggyőződésétől. Többször volt kénytelen osztozni a munkaszolgálatosok keserű sorsában: nehéz fizikai munkának, brutális bánásmódnak, valamint lelki terrornak volt kitéve, s bár kezdetben még megnyílt a tábor kapuja, csak idő kérdése volt, mikor záródik be véglegesen a hazatérés útja.
   Sorsa a jugoszláviai bori táborba vetette. A kilátástalan körülmények sem csavarták ki kezéből a tollat, számos költeményt vetett papírra a láger körülményei között. A háború utolsó szakaszában a németek a tábor kiürítésére kényszerültek, s megkezdődött a foglyok „halálmenete”. A kimerült, elgyötört embereket a Bakonyon keresztül hajszolták a nyugati határszél irányába. Az elfáradás, a sorból való kidőlés a halálos ítélettel volt egyenlő. Az „erőltetett menet” költőnk szenvedéseinek Abda határában sortűzzel vetett véget.
   A Hangraforgó együttes által megzenésített költői életmű ismét felejthetetlen élményben részesítette az érdeklődőket, a klubhelyiséget az ének és a hangszerek uralták, tökéletes harmóniába olvadva össze. Csodálatos hegedű-, gitár- és furulyaszóban gyönyörködhettek a jelenlévők; az előadók, Faggyas László és F. Sipos Bea mély átéléssel tolmácsolták a költői üzenetet.
   A fenyegető vész drámaiságát megdöbbentő erővel adta vissza a hegedű és gitár felfokozott hangereje és helyenkénti szaggatottsága. Az elhangzott zenei anyag – tulajdonképpen – három koncert tematikáját tekintve a záróaktust képviselné, mégsem beszélhetünk lezártságról, mert a júniusban sorra kerülő Hangraforgó est a XX. század harci témájú repertoárjából merít. Ez kapcsolódik a tavasszal elhangzott katonaének összeállításhoz, a műsortrilógia így teljesedik ki kerek egésszé.


   (GYŐRI SZALON – 2015. május 12.)   
Írások, cikkek

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem  
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július