Mások rólunk

   A hangraforgó zeng a fű között   >>>
   Klubest a megyei könyvtárban

 Csiszár Antal 
   Húsvét előtt nagypénteken, április 3-án került sor a Hangraforgó együttes szokásos, havi zenés összejövetelére a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában.
A hangraforgó zeng a fű között címet kapott klubest vendége Gülch Csaba újságíró, költő volt, közös műsoruk pedig ezúttal is nívós tisztelgés volt a költészet és zene egybefonódása előtt.
   Faggyas László és F. Sipos Bea műsorának kezdő dalai szerencsésen és találóan utaltak az aktualitásokra, hiszen mivel is lehetne ötletesebben adózni a (közelgő) költészet napjának, mint Janus Pannonius Pannónia dicsérete című költeményével, amely a hazai talajból, magyar költő tollából eredő alkotás. A rügyfakasztó tavaszra aztán Balassi Bálintnak a Pünkösdről szóló versének megzenésítésével reflektáltak.
   Az áprilisi klubösszejövetel repertoárja a XX. századig ívelt. Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, József Attila, a Hetek fémjelezték az estet, hogy csak a fontosabbakat említsem. Az egyes számok közti igényes összekötő szövegek – mint mindig – jó orientációs pontként szolgáltak, kiegészítették az oly sokszor kiemelt virtuóz hangszer- és énektudást.
   Az est természetesen most sem telt el anélkül, hogy neves vendéggel ismerkedhessen meg a közönség, ráadásul úgy adódott, hogy ezúttal több is akadt. Gülch Csaba magyartanár, újságíró, a külföldi magyar irodalom szakavatott tudora, író és költő tisztelte meg az alkalmat jelenlétével, mellette pedig Lanczerdorfer Zsuzsanna néprajzkutatót is köszönthettük, akinek énekhangja igazi ünnepé varázsolta a rendezvényt.
   Gülch Csabát László (Fagyi) és Bea kérdezték: az író április 10-én főszereplő lesz a Kisfaludy Károly Könyvtárban egy kötetbemutatón, s az est különös érdekességének ígérkezik, hogy a szerepek felcserélődnek – a Hangraforgó együttes ott majd kísérő szerepet tölt be. Ez is hűen bizonyítja szoros barátságukat, hiszen a művészi érdeklődésen kívül közelebbi kapcsolat is összeköti őket.
   Az általam látott Hangraforgó találkozások azért is maradnak és élnek elevenen az emlékezetemben, mert a házaspár a zene, az írott szó művészetén kívül teljességgel nyitott a társművészetek iránt. A mostani estén Gülch Csaba vallott költészetéről, világnézetéről; költészete ars poeticájának sarokpontja az Istenhez való viszony. Művészete a gondolati költészethez sorolható. Alkotói korszaka kezdetén hosszas vajúdás után születtek a művek, később tolla gyorsabban járt, könnyedebben lett az ihletből mű. Első költői zsengéje egy rozsdás kertkapuból fejlődött ki.
   Április 10-én legújabb verseskötetének bemutatására kerül sor, amely A hóesés befogad címet kapta. A mostani est folyamán előzetesen beszélt a kötetről, és ízelítőt adott költészetéből. Munkássága elismerését jelenti többek között az a tény is, hogy a Lyukasóra folyóirat az év költőjének választotta. A kötetben a verseket Babos Ágnes illusztrációi teszik teljessé.


   (GYŐRI SZALON – 2015. április 8.)   
Írások, cikkek

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között  
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július