Mások rólunk

 „Te csak virág légy, drága csecsebecs,
   Haszontalan, de szép, s ez érdeme.”
   >>>
   Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban

 Csiszár Antal 
   A fenti cím (Madách Imre Az ember tragédiájából) egy régi konzervatív felfogás szemléletes kifejezője, hiszen a hímsoviniszta társadalom minden eszközzel igyekezett távol tartani az intellektuális tevékenységektől a női nem képviselőit. Ezzel szemben a Hangraforgó együttes február 6-i, a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában zajló fellépése ékes bizonyítéka volt a női költők alkotói tehetségének.
   A régi „asszonyállat” elnevezés híven tükrözi azt a lenéző attitűdöt, melyet a teremtés koronájának tartott férfiak társadalma tanúsított a bibliai Ádám oldalbordájából teremtettek utódaival szemben. Az élet s a történelem alaposan rácáfolt erre az elfogult szemléletre, és bizonyította, hogy az előítéleteken alapuló toposz alapvetően hibás – a költészet, a művészet és a tudomány számos női képviselővel ajándékozott meg bennünket, örök értékeket teremtve „munkájukkal”.
   A Hangraforgó együttes művész házaspárja, F. Sipos Bea és Faggyas László szemléletes példával rukkolt ki (immár számtalanadik alkalommal), hogy milyen élményt tudnak nyújtani a hölgyek is mind alkotói, mind előadói minőségükben. A női lelki alkat, érzelemre hangoltságuk, gazdag emocionális világuk szinte kínálja a megnyilvánulást, azt, hogy ennek kifejezőjeként érzelmeik a lélek rejtekeiből (rejtelmeiből) a széles nyilvánosság előtt feltárulkozzanak, s mintegy vulkanikus erővel törjenek a felszínre.
   Elég idézni néhány poétát az est gazdag repertoárjából: Gazdag Erzsi, Jókai Anna, Várnai Zseni. Az aktualitásnak megfelelően a Farsang hangulatának felidézésével vette kezdetét a koncert, amely kitűnő módszernek bizonyult a közönség jó kedvre derítésére. Változatos, fülbemászó dallamok sorjáztak nagyszerű költői üzenetekkel párosítva, különleges hangszerek, s azok megszólaltatásai tettek koronát a műsor színvonalára.
   Szerencsés kezdeményezésnek bizonyult a házaspár iskolás lánygyermekének a színpadra léptetése is. Kitűnt, hogy Csenge nevű lányuktól sem idegen a zene világa (hogyan is lenne!), tiszta énekhangjával, gyermeki bájával, természetességével méltán érdemelte ki a közönség kegyeit. Az ehhez hasonló szereplései növelik önbizalmát, fejlesztik rutinját, önbecsülését erősítik, s kellő képzéssel, szorgalommal idővel tán ő is szüleinek nyomdokaiba lép, hogy sikeres előadóként ünnepelhessék.
   A Hangraforgó együttes az est folyamán felidézett egy ismert orosz mesét (hogyan tudta nagyapó a hatalmasra nőtt répát családtagjai és az állatok segítségével kirántani a földből): a történetet mini bábelőadás formájában elevenítették meg, ezzel is gazdagítván az estet.
   A házigazda duó időről időre meghívott vendégeknek is lehetőséget teremt a bemutat(koz)ásra, a velük való együtt zenélésre. Ezúttal – a műsor jellegének megfelelően – a vendég szintén a női nem képviselőjéből került ki: az érdeklődők Antal Judit személyében egy mentálhigiénés szakemberrel ismerkedhettek meg. Bea és László (Fagyi) ekkor új minőségre váltottak a színpadon, a médiumok riporteri szerepébe bújva kérdéseikkel bontakoztatták ki a vendég szakmai életútját. A nagyérdemű megtudhatta, hogy az egykor óvónőként induló hölgy hogyan kötelezte el magát a mentálhigiénével, az életmód tanácsadással.
   Antal Judit hasznos útravalókkal látta el a résztvevőket. Az emberben rejlő feszültségek, kilátástalannak ítélt élethelyzetek feloldásában lehet az ilyen szakemberek tanácsaira támaszkodni. Figyelem: A megoldás mindig benned van! A szakember csupán iránytű, révkalauz, de az egyedi megoldások kikötőjébe a páciensnek kell beeveznie. Antal Judit azonban nem ragadt le csupán az életvitelre vonatkozó útmutatásokban, fülei értők a költészet múzsájának csábítására, s ő szerencsére enged is a költészet invitálásának, s átadja magát a versírásnak.
   Mentálhigiéné és művészet – mi kapcsolja ezen dolgokat össze? A művészet mind diagnosztikus, mind pedig terápiás funkciót is betölt. Feszültségeinket műalkotásokban vezethetjük le. A stressz, a gyász s az egyéb lelki traumákat esztétikai tevékenységekbe lehet kanalizálni, így szelídítvén meg a vad, negatív érzelmeket. A naplóírás is ideális terep a belső feszültségek oldására. A magyar és az egyetemes művészet számos példát ismer arra, amikor nehéz élethelyzetben különösen termékeny a szó, kép, hang varázslóinak munkássága.
   Antal Judit az általa írt illetve szerkesztett szakkönyvekkel is megismertette a közönséget. Szereplésére a koronát egy saját versével tette fel, amely az előadó gazdag érzelmi és lelki világát, művészi alázatát közvetítette.
   Az esten tiszteletét tette Balogh Attila Lajos festőművész is, aki ismert és elismert színfoltja Győr képzőművészeti életének. A Győr (Rába) Képzőművészeti Kör újjáalapító tagja (1978), a Paál László Képzőművész Kör művészeti vezetője sosem válik meg jegyzettömbjétől; mindenütt, mindenkiről portrét készít, amelyből ezen a pénteki alkalmon többek között Csenge sem maradt ki.
   A havonta megrendezésre kerülő Hangraforgó Klub februári estjének résztvevői ismét élményekkel gazdagodtak, lelkükbe plántálódott a szép és a jó, tovább mélyült az együttes szakmai reputációja. Művészetük jelentősége nemcsak a megyei könyvtár jó hírnevét örökíti, hanem egyúttal a közönség zenei és irodalmi ízlését is formálja.


   (GYŐRI SZALON – 2015. február 10.)   
Írások, cikkek

    Verses dalokkal a magyar kultúráért
       ORSZÁGÚT, 2023. november

    Hangraforgó 20
       GYŐRI SZALON, 2023. október

    Rendhagyó bemutató
       FACEBOOK – ART'HÚR IRODALMI KÁVÉHÁZ, 2023. június

    Üdítő zenék, lélekemelő pillanatok
       AZ ÉN VÁROSOM, GYŐR, 2022. november

    Lélekrezgető dallamok
       KISALFÖLD, 2018. szeptember

    A dalaink váljanak közkinccsé!
       GYŐR+ HETILAP, 2018. szeptember

    A hangraforgó zeng a fű között...
       KERESZTÉNY ÉLET, 2018. július

    1956 emlékezete – Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2017. október

    Költemény vagy dalszöveg – dalok és énekelt versek...
       MAGYAR ÉLET, 2017. szeptember

    Meghittebb kapcsolatban a verssel
       EVANGÉLIKUS ÉLET, 2017. május

    Talpalatnyi haza Sydney-ben
       KISALFÖLD, 2017. január

    Nekünk nem szabad feledNI
       GYŐRI SZALON, 2016. október

    Zenével a versek szolgálatában
       KISALFÖLD, 2016. szeptember

    A Hangraforgó
       GYŐRI SZALON, 2016. szeptember

    Magyar táj, magyar ecsettel
       GYŐRI SZALON, 2015. december

    Jó volna szólni szebben
       GYŐRI SZALON, 2015. november

    Magyar sors a sorsom
       GYŐRI SZALON, 2015. október

    Viadalhelyeken véressen, sebessen
       GYŐRI SZALON, 2015. június

    Oly korban éltem
       GYŐRI SZALON, 2015. május

    A hangraforgó zeng a fű között
       GYŐRI SZALON, 2015. április

    Most szép lenni katonának
       GYŐRI SZALON, 2015. március

    Te csak virág légy, drága csecsebecs...  
       GYŐRI SZALON, 2015. február

    Hozzád kiáltunk, Uram!
       GYŐRI SZALON, 2015. január

    Oly korban éltem én
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    Humor a költészetben, költészet a humorban
       GYŐRI SZALON, 2014. december

    A mindenséget vágyom versbe venni
       GYŐRI SZALON, 2014. november

    A hangvilla két ága
       IRODALMI MÉCSES, 2014. június

    Az énekelt versek (fél)napja
       KISALFÖLD, 2011. április

    Ötszáz évnyi magyar költészet verseivel tisztelegnek
       GYŐRI KÖZÉLET, 2011. március

    Az énekelt vers nagy erő
       KISALFÖLD, 2011. január

    És a vers kiszabadul a fehér koporsóból
       GYŐRI KÖZÉLET, 2009. október

    Az ígéret betartatott
       MÉCSVILÁG, 2004. július